Informacje dodatkowe

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/joomla/templates/dd_engineer_99/functions.php on line 201

Informacje dodatkowe

Kategoria:

REGULAMIN INTERNATU I LO WE WŁODAWIE

 1. Założenia ogólne:
  • internat przeznaczony jest dla uczniów mieszkających poza Włodawą, zakwalifikowanych na podstawie złożonych wcześniej podań;
  • mieszkańcy powinni współdziałać w tworzeniu atmosfery życzliwości, szacunku i wysokiej kultury postępowania we wszystkich sytuacjach;
  • aby pobyt w internacie był przyjazny i bezpieczny, należy zastosować się do regulaminu i przestrzegać panujących w nim praw i obyczajów.
 2. Wychowanek ma prawo do:
  • zakwaterowania i odpłatnego całodobowego wyżywienia,
  • korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej;
  • rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień;
  • wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach i imprezach organizowanych w szkole i prowadzonych przez właściwe placówki;
  • wyjazdu do domu w dniach trwania nauki w szczególnych i uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy, po uprzedniej informacji od rodziców i wpisie do kontrolki wyjść;
  • spędzania czasu wolnego do godziny 16.00 poza obrębem internatu, a w innym czasie po uzyskaniu zgody wychowawcy i odnotowaniu wyjścia w kontrolce wyjść;
  • przyjmowania osób odwiedzających w czasie wolnym od nauki po uprzednim powiadomieniu wychowawcy i wpisaniu się osoby odwiedzającej na listę gości;
  • pomocy ze strony wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w internacie.
 3. Wychowanek ma obowiązek:
  • wyjeżdżać do domu rodzinnego w dniach wolnych od nauki szkolnej;
  • systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki;
  • udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce;
  • współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku mieszkańców internatu;
  • utrzymywać czystość i dbać o estetykę sypialni, innych pomieszczeń oraz otoczenia internatu;
  • przestrzegać ustalonego porządku dnia i punktualności;
  • punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne;
  • właściwie i rzetelnie pełnić obowiązujące dyżury;
  • szanować mienie społeczne i osobiste;
  • właściwie zachowywać się w stosunku do wychowawców, współmieszkańców i pracowników obsługi;
  • przestrzegać form kulturalnego zachowania się w internacie i miejscach publicznych;
  • przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż;
  • informować wychowawców o wszelkich awariach;
  • zachowywać ciszę w godzinach pracy i snu;
  • należność za wyżywienie płacić w ustalonym terminie;
  • przestrzegać wpisów i wypisów w kontrolce wyjść z internatu.
 4. Podczas pobytu w internacie wychowanka obowiązuje:
  • zakaz wnoszenia oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, środków psychoaktywnych, zakaz palenia papierosów, e-papierosów, a także przebywania na terenie internatu w stanie wskazującym na ich spożycie;
  • przestrzeganie zaleceń dyrektora szkoły, wychowawców i obsługi.
 5. Za szkody wyrządzone umyślnie przez wychowanka w majątku stanowiącym własność internatu konsekwencje ponosi wychowanek i jego rodzice.
 6. Za rzeczy pozostawione w internacie przez wychowanka internat nie odpowiada;
 7. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z regulaminu internatu wychowanek może utracić prawo zamieszkiwania w internacie.
 8. Za wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życie internatu wychowankowie mogą być wyróżnieni:
  • pochwałą wobec mieszkańców internatu;
  • pochwałą wobec społeczności szkoły;
  • pismem pochwalnym do rodziców;
  • inną nagrodą przewidzianą przez dyrektora szkoły i wychowawców.
 9. Za wykroczenia przeciwko regulaminowi stosuje się:
  • upomnienie przez wychowawcę w indywidualnej rozmowie;
  • upomnienie wobec mieszkańców internatu;
  • dodatkowe dyżury i inne prace porządkowe na rzecz internatu;
  • zakaz opuszczania internatu w czasie wolnym;
  • naganę w formie pisma do rodziców;
  • naganę udzieloną przez dyrektora szkoły;
  • skreślenie z listy mieszkańców internatu.
Kategoria:

INTERNAT

Co masz zrobić by zamieszkać w internacie I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie?

 1. Pobierz ze szkoły druk podania  i wypełnij go wspólnie z rodzicami. Druk możesz również pobrać ze strony internetowej

POBIERZ kwestionariusz - pdf

 1. Złóż  ten druk w sekretariacie szkoły.

Co dalej?

 1. Jeśli załatwisz te formalności i zostaniesz zakwalifikowany to staniesz się mieszkańcem internatu.
 2. Pobyt trwa od godziny 16.00 w niedzielę do godziny 16:30 w piątek
 3. Internat oferuje miejsce noclegowe i wyżywienie.
 4. Resztę musisz sobie przywieźć z domu tzn: pościel (poszewki i prześcieradło), środki higieny osobistej (mydło, szampon itd.) i inne niezbędne przedmioty.
 5. W uzgodnieniu z wychowawcą możesz sam urządzić, odmalować, upiększyć pokój, w którym zamieszkasz. Warto to zrobić, jeśli chcesz spędzić w nim miło kilka lat.

Ile to kosztuje?

Miesięczna wysokość opłaty to:

15 zł (stawka dzienna – śniadanie, obiad, kolacja) pomnożona przez ilość dni pobytu w internacie plus 5 zł składka miesięczna (środki czystości, drobne naprawy i udogodnienia, sprzęt sportowy)

UWAGA: Stawka dzienna może wzrosnąć, jeśli zdrożeją podstawowe produkty spożywcze.

Czy możesz mieszkać taniej?

Tak - jeśli rodzice otrzymują zasiłek rodzinny

 1. Jeśli Twoi rodzice otrzymują zasiłek rodzinny to po zakwaterowaniu Ciebie w internacie muszą złożyć podanie o dofinansowanie kosztów Twojego pobytu w internacie
 2. Podanie składa się w urzędzie, który ten zasiłek wypłaca, na odpowiednim druku, który otrzymasz od urzędnika Urzędu Miasta i Gminy.
 3. Do podania musisz dołączyć zaświadczenie z internatu stwierdzające, że w nim przebywasz.
 4. Zasiłek rodzinny będzie wtedy większy.

W internacie:

 1. Stajesz się samodzielny, uczysz się odpowiedzialności oraz samodyscypliny - tego oczekują od Ciebie rodzice.
 2. Jeśli masz problemy np. osobiste, problemy z nauką zawsze pomocy udzieli Ci Twoja wychowawczyni.
 3. Masz czas i miejsce na naukę własną.
 4. Możesz rozwijać uzdolnienia i zainteresowania:
  • korzystając z popołudniowych zajęć w szkole (nie spędzasz 2-3 godzin dziennie na dworcach i w autobusach). Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia
  • aktywnie spędzając czas wolny korzystając z internetu, siłowni, grając w tenisa, piłkarzyki, planszówki, wertując aktualną prasę, chodząc na dodatkowe zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne do MDK, organizując imprezy internatowe (andrzejki, walentynki, dyskoteki, jasełka, itp) i środowiskowe (dla DPS w Różance, SOSW i Przedszkola Integracyjnego we Włodawie)
 5. Poznasz lepiej kolegów i koleżanki, być może zawiążesz trwałe przyjaźnie.
 6. Urządzisz sam swój pokój.

ZAPRASZAMY!!!

Kategoria:

ROZKŁAD DNIA

 

6.30 – POBUDKA

6.30 – 6.45 - TOALETA PORANNA

6.45 – 7.15 - ŚNIADANIE

7.15 – 7.45 – SPRZĄTANIE I PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

7.45 – WYJŚCIE DO SZKOŁY

8.00 – 14.30 – ZAJĘCIA SZKOLNE

14.30 – 15.00 – OBIAD

15.00 – 16.00 – CZAS WOLNY

16.00 – 18.45 – NAUKA WŁASNA

18.45 – 19.15 – KOLACJA

19.15 – 21.00 – CZAS WOLNY LUB ZAJĘCIA INTERNACKIE

21.00 – 22.00 – TOALETA WIECZORNA, PRZYGOTOWANIE DO SNU

22.00 – 6.00 – CISZA NOCNA

Kategoria:
Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

z siedzibą pod adresem:

Szkolna 1

22-200

Włodawa

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.